Hotline Hotline: 0938.63.63.70
  • http://facebook.com
  • https://google.com.vn
  • http://twitter.com
  • http://youtube.com

Báo giá

Máy chiếu - Projector

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Đơn giá Bảo hành
1 MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 135 INCH 1.400.000 VNĐ 12 Tháng
2 MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 120 INCH 1.000.000 VNĐ 12 Tháng
3 MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 100 INCH 850.000 VNĐ 12 Tháng
4 MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 80 INCH 700.000 VNĐ 12 Tháng
5 Máy chiếu tích hợp Android BenQ EW600 Liên hệ 12 Tháng
6 Máy chiếu VIVITEK DX263 Liên hệ 24 Tháng
7 Máy chiếu VIVITEK DS262 Liên hệ 24 Tháng
8 Máy chiếu Mini LED không dây Vivitek Qumi Q38 18.500.000 VNĐ 24 Tháng
9 Máy chiếu mini VIVITEK Qumi Z1V 8.800.000 VNĐ 24 Tháng
10 Máy chiếu Mini LED không dây VIVITEK Qumi Q3Plus 12.430.000 VNĐ 24 Tháng
11 Máy chiếu OPTOMA SA500 8.490.000 VNĐ 24 Tháng
12 Máy chiếu SONY VPL-EX570 22.080.000 VNĐ 24 Tháng
13 Máy chiếu SONY VPL-EX435 14.080.000 VNĐ 24 Tháng
14 Máy chiếu SONY VPL-EX430 13.420.000 VNĐ 12 Tháng
15 Máy chiếu OPTOMA X312 8.660.000 VNĐ 12 tháng
16 Máy chiếu OPTOMA W331 12.130.000 VNĐ 12 tháng
17 Máy chiếu OPTOMA W341 14.427.000 VNĐ 12 tháng
18 Máy chiếu gần OPTOMA W316ST 21.270.000 VNĐ 12 tháng
19 Máy chiếu Full HD-Full 3D HOME THEATER OPTOMA HD25 17.443.000 VNĐ 12 tháng
20 Máy chiếu giải trí OPTOMA HD27E 17.420.000 VNĐ 12 tháng
21 Máy chiếu OPTOMA HD29darbee 21.230.000 VNĐ 12 tháng
22 Máy chiếu giải trí HOME THEATER OPTOMA HD36 22.612.000 VNĐ 12 tháng
23 Máy chiếu giải trí Full HD OPTOMA HD37 23.690.000 VNĐ 12 tháng
24 Máy chiếu Full HD OPTOMA EH341 20.075.000 VNĐ 12 tháng
25 Máy chiếu Full HD OPTOMA EH502 33.675.000 VNĐ 12 tháng
26 Máy chiếu OPTOMA X600 26.680.000 VNĐ 12 tháng
27 Kính 3D Phân Cực OPTOMA ZD302 1.150.000 VNĐ 12 tháng
28 Bộ kết nối không dây OPTOMA HDCast Pro 2.175.000 VNĐ 12 tháng
29 Máy chiếu VIEWSONIC PA502S 9.250.000 VNĐ 12 tháng
30 Máy chiếu VIEWSONIC PA502S 9.250.000 VNĐ 12 tháng
31 Máy chiếu VIEWSONIC PA502X 11.180.000 VNĐ 12 tháng
32 Máy chiếu VIEWSONIC PX700HD 16.060.000 VNĐ 12 tháng
33 Máy chiếu VIEWSONIC PX700HD 20.400.000 VNĐ 12 tháng
34 Máy chiếu VIEWSONIC PJD7326 Liên hệ 12 tháng
35 Máy chiếu HITACHI CP-ED27X 8.850.000 VNĐ 12 tháng
36 Máy chiếu HITACHI CP-EX302N 10.989.000 VNĐ 12 tháng
37 Máy chiếu HITACHI CP-EX301 11.075.000 VNĐ 12 tháng
38 Máy chiếu HITACHI CP-EX302 11.075.000 VNĐ 12 tháng
39 Máy chiếu Hitachi CP-EW302N 12.450.000 VNĐ 12 tháng
40 Máy chiếu HITACHI CP-EW300 14.880.000 VNĐ 12 tháng
41 Máy chiếu HITACHI CP-EX402 17.000.000 VNĐ 12 tháng
42 Máy chiếu BenQ MS531 8.160.000 VNĐ 12 tháng
43 Máy chiếu BenQ MS506/ MS506P 7.160.000 VNĐ 12 tháng
44 Máy chiếu BenQ MX532 9.060.000 VNĐ 12 tháng
45 Máy chiếu BenQ MS550 8.160.000 VNĐ 12 tháng
46 Máy chiếu BenQ MX602 11.723.000 VNĐ 12 tháng
47 Máy chiếu đa năng BENQ MX535 10.200.000 VNĐ 12 tháng
48 Máy chiếu BenQ MW533 10.450.000 VNĐ 12 tháng
49 Máy chiếu gần BenQ MX631ST 13.500.000 VNĐ 12 tháng
50 Máy chiếu BenQ MX704 14.990.000 VNĐ 12 tháng
51 Máy chiếu 3D BenQ W750 12.570.000 VNĐ 12 tháng
52 Máy chiếu Full HD BenQ MH741 26.000.000 VNĐ 12 tháng
53 Máy chiếu BenQ W1700 38.850.000 VNĐ 12 tháng
54 Máy chiếu UHD 4K BENQ TK800 28.870.000 VNĐ 12 tháng
55 Máy chiếu BenQ MH733 26.900.000 VNĐ 12 tháng
56 Bộ KIT tương tác BenQ PW02 4.917.000 VNĐ 12 tháng
57 Bộ KIT tương tác BenQ PW21 6.125.000 VNĐ 12 tháng
58 Bộ KIT tương tác BenQ PW01U 6.150.000 VNĐ 12 tháng
59 USB Wireless dongle BenQ WDRT8192 1.050.000 VNĐ 12 tháng
60 USB Wireless BenQ Qcast QP01 1.980.000 VNĐ 12 Tháng
61 USB Wireless BenQ Qcast QP20 1.960.000 VNĐ 12 Tháng
62 Máy chiếu EPSON EB-1930 16.250.000 VNĐ 24 Tháng
63 Máy chiếu gần EPSON EB-530 17.450.000 VNĐ 24 Tháng
64 Máy chiếu EPSON EB-U32 18.400.000 VNĐ 24 Tháng
65 Máy chiếu không dây EPSON EB-U42 17.850.000 VNĐ 24 Tháng
66 Máy chiếu EPSON EB-U04 14.000.000 VNĐ 24 Tháng
67 Máy chiếu EPSON EB-97H Liên hệ 24 Tháng
68 Máy chiếu EPSON EB-955WH 1.400.000 VNĐ 24 Tháng
69 Máy chiếu EPSON EB965H 13.300.000 VNĐ 24 Tháng
70 Máy chiếu EPSON EB-W39 14.150.000 VNĐ 24 Tháng
71 Máy chiếu EPSON EB-W31 14.000.000 VNĐ 24 Tháng
72 Máy chiếu EPSON EB-X41 12.350.000 VNĐ 24 Tháng
73 Máy chiếu EPSON EB-X36 13.500.000 VNĐ 24 Tháng
74 Máy chiếu EPSON EB-X31 11.500.000 VNĐ 24 Tháng
75 Máy chiếu EPSON EB-X05 9.750.000 VNĐ 24 Tháng
76 Máy chiếu EPSON EB-X400 10.500.000 VNĐ 24 Tháng
77 Máy chiếu EPSON EB-S05 8.360.000 VNĐ 24 Tháng
78 Máy chiếu EPSON EB-S41 8.000.000 VNĐ 24 Tháng
79 Máy chiếu INFOCUS IN3916 28.280.000 VNĐ 24 Tháng
80 Máy chiếu INFOCUS SP8600 29.200.000 VNĐ 24 Tháng
81 Máy chiếu INFOCUS IN5132 61.000.000 VNĐ 24 Tháng
82 Máy chiếu INFOCUS IN3926 35.000.000 VNĐ 24 Tháng
83 Máy chiếu 3D INFOCUS IN3136a 214.500.000 VNĐ 24 Tháng
84 Máy chiếu 3D INFOCUS IN3134a 20.200.000 VNĐ 24 Tháng
85 Máy chiếu SONY VPL-DX271 14.740.000 VNĐ 24 Tháng
86 Máy chiếu SONY VPL-DX241 12.850.000 VNĐ 24 Tháng
87 MÁY CHIẾU SONY VPL-DX240 12.150.000 VNĐ 24 Tháng
88 Máy chiếu SONY VPL-DX221 10.760.000 VNĐ 24 Tháng
89 Máy chiếu INFOCUS IN128HDx 22.300.000 VNĐ 24 Tháng
90 Máy chiếu INFOCUS IN119HDx 16.000.000 VNĐ 24 Tháng
91 Máy chiếu INFOCUS IN118HDxc 15.400.000 VNĐ Máy chiếu INFOCUS IN118HDxc
92 Máy chiếu gần INFOCUS IN126STA 16.000.000 VNĐ 24 Tháng
93 Máy chiếu INFOCUS IN1112a 17.500.000 VNĐ 24 Tháng
94 Máy chiếu INFOCUS IN126A 12.650.000 VNĐ 24 Tháng
95 Máy chiếu INFOCUS IN124A 11.700.000 VNĐ 24 Tháng
96 Máy chiếu INFOCUS IN122A 8.500.000 VNĐ 24 Tháng
97 Máy chiếu INFOCUS IN232 9.200.000 VNĐ 24 Tháng
98 Máy chiếu INFOCUS IN226 9.200.000 VNĐ 24 Tháng
99 Máy chiếu INFOCUS IN224 8.300.000 VNĐ 24 Tháng
100 Máy chiếu INFOCUS IN114xv Liên hệ 24 Tháng
101 Máy chiếu INFOCUS IN112v Liên hệ 24 Tháng
102 Máy chiếu INFOCUS IN112xa 8.250.000 VNĐ 24 Tháng
103 Máy chiếu INFOCUS IN112xv 7.550.000 VNĐ 24 Tháng
104 Máy chiếu INFOCUS IN220 7.250.000 VNĐ 24 Tháng
105 MÁY CHIẾU SONY VPL-FH500L 191.000.000 VNĐ 24 Tháng
106 Máy chiếu SONY VPL-FHZ700L 218.000.000 VNĐ 12 Tháng
107 USB Wireless SONY IFU-WLM3 1.750.000 VNĐ 12 Tháng
108 Thiết bị trình chiếu không dây WIRELESS VIEWSONIC WPG-370 5.280.000 VNĐ 12 Tháng
109 USB Wireless Dongle VIEWSONIC WPD-100 1.450.000 VNĐ 24 Tháng
110 Kính 3D VIEWSONIC PGD-350 1.950.000 VNĐ 12 Thang
111 Máy chiếu VIEWSONIC PJD7326 Liên hệ 24 Tháng
112 Máy chiếu 3D, Full HD 1080P VIEWSONIC PJD7831HDL Liên hệ 24 Tháng
113 Máy chiếu VIEWSONIC PJD7525W Liên hệ 24 Tháng
114 Máy chiếu VIEWSONIC PX700HD 20.260.000 VNĐ 24 Tháng
115 Máy chiếu VIEWSONIC PA503W 15.560.000 VNĐ 24 Tháng
116 Máy chiếu không dây VIEWSONIC PA502XP Liên hệ 24 Tháng
117 Máy chiếu VIEWSONIC PA502X 10.580.000 VNĐ 24 Tháng
118 Máy chiếu VIEWSONIC PA502SP 9.350.000 VNĐ 24 Tháng
119 Máy chiếu VIEWSONIC PA502S 9.000.000 VNĐ 24 Tháng
Kính gửi đến khách hàng bảng danh sách dịch vụ sửa chữa có tại V.S.T- Cài đặt hệ thống máy tính để bàn, laptop cùng các phần mềm ứng dụng.- Sửa chữa phần...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Dịch vụ thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại BìnhDương, Đồng NaiChuyên thu mua laptop cũ giá cao tận nơi tại Bình Dương, Đồng Nai . Các bạn có nhu cầu các dịch...
Copyright © 2015 by VST. All rights reserved.